Wiedząc jak istotna jest edukacja czytelnicza dzieci w wieku przedszkolnym MBP w Starachowicach stworzyła program „Mobilna Biblioteka”. Celem programu jest m.in. promowanie czytelnictwa i biblioteki wśród przedszkolaków i ich rodziców. Akcja odbywa się pod hasłem „JEDZIE, JEDZIE BIBLIOTEKA, PRZEDSZKOLACZEK NA NIĄ CZEKA”.

Z podobną ofertą wyszliśmy do osób starszych, dla których kontakt z biblioteką jest utrudniony, często z powodów fizycznych i zdrowotnych.

W ramach „Mobilnej Biblioteki” pojawiamy się też na imprezach plenerowych – ze stoiskiem z książkami, na którym można założyć kartę czytelnika i uzyskać informacje o działalności Biblioteki i jej placówek.

Bibliotekarze z kolorowymi pudłami pełnymi książek pojawiają się raz w miesiącu, w umówionym wcześniej terminie, o ustalonej porze, w placówkach współpracujących. Obecnie jest to 9 placówek, w których jesteśmy wg harmonogramu :

Przedszkole Miejskie nr 2 w Starachowicach – trzecia środa miesiąca – od 12.30 do 14.30.

Przedszkole Miejskie nr 6 w Starachowicach – druga środa miesiąca – od 12.30. do 14.30.

Przedszkole Miejskie nr 7 w Starachowicach – drugi wtorek miesiąca – od 13 do 15.

Przedszkole Miejskie nr 13 w Starachowicach – ostatnia środa miesiąca – od 12.30 do 14.30.

Przedszkole Miejskie nr 14 w Starachowicach – pierwszy wtorek miesiąca – od 13 do 15.

Akademia Kwadrat w Starachowicach – ostatni wtorek miesiąca – od 13 do 15.

Dzienny Dom „Senior Wigor” w Starachowicach – pierwszy czwartek miesiąca – od 11 do 13.

Wiejski Dom Kultury w Wielkiej Wsi – pierwsza środa miesiąca – od 15.30 do 17.30.

Wiejski Dom Kultury w Ratajach – pierwszy czwartek miesiąca – od 17 do 18.

Miejsca w placówkach są oznaczone. Czytelnicy w danym dniu przynoszą książki do wymiany a zainteresowani mogą na miejscu, w „Mobilnej Bibliotece” zapoznać się z ofertą Biblioteki. Godziny pracy „Mobilnej Biblioteki” dostosowane są do potrzeb czytelników. Harmonogram może ulec zmianie.

Zadanie „Mobilna Biblioteka” zrealizowano w ramach programu Partnerstwo dla książki 2019, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Operatorem programu jest Instytut Książki.