Zadanie „Rozczytaj Seniora” zrealizowano w ramach programu Kultura Dostępna 2020. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
Środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 7 120 zł
Wkład własny: 1 780 zł

Zadanie publiczne w ramach Inicjatywy Lokalnej przy wsparciu Gminy Starachowice: Wymiana okien w Czytelni Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Dygasińskiego w Starachowicach. Zadanie wykonano w 2020 r.
Środki Gminy Starachowice: 5 565 zł
Wkład własny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich koło w Starachowicach, uzyskany od sponsorów – Zakładu Odlewniczego Metal-Kolor w Starachowicach i SOKÓŁ-IT Obsługa Informatyczna Firm: 2 400 zł

Zadanie „Remont i zakup wyposażenia Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach” zrealizowano w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020. Operatorem programu jest Instytut Książki. Umowę nr 00005/18/IB/IK dotyczącą finansowania zadania zawarto 24.08.2018 r.
Zadanie wykonano w 2019 r.
Środki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 100 000 zł
Wkład własny: 33 400 zł

Zadanie „Mobilna Biblioteka” zrealizowano w ramach programu Partnerstwo dla książki 2019, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Operatorem programu jest Instytut Książki.
Środki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 5 520 zł
Wkład własny: 1 380 zł

Zadanie „Plastyczny Plastuś” zrealizowano w ramach programu Partnerstwo dla książki 2019,
ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Operatorem programu jest Instytut Książki.
Środki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 5 040 zł
Wkład własny: 1 260 zł

Zadanie publiczne w ramach Inicjatywy Lokalnej przy wsparciu Gminy Starachowice: Zakup wyposażenia (krzeseł i siedzisk) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Dygasińskiego wraz z jej filiami w Starachowicach.
Środki Gminy Starachowice: 4 500 zł
Wkład własny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich koło w Starachowicach, uzyskany od sponsora – Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach: 1 500 zł

Zadanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa:

W 2020 r:
Środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 17 231 zł
Wkład własny: 32 000,43 zł

W 2019 r:
Środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 17 092 zł
Wkład własny: 25 638 zł

W 2018 r:
Środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 16 093 zł
Wkład własny: 18 000 zł

W 2017 r:
Środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 16 031 zł
Wkład własny: 21 000 zł

W 2016 r:
Środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 16 817 zł
Wkład własny: 20 000 zł

W 2015 r:
Środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 30 000 zł
Wkład własny: 18 000 zł

W 2014 r:
Środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 21 000 zł
Wkład własny: 19 000 zł